Dr. Brodszky Dezső

2018.10.07

Dr. Brodszky Dezső élete és munkássága

Dr. Brodszky Dezső 1910. február 6-án született Budapesten. Tanulmányait a Kir. József Műegyetemen végezte, ahol 1932-ben gépészmérnöki oklevelet szerzett.

Ugyancsak a Gépészmérnöki Karon végzett 10 évvel korábban Jendrassik György, aki még Bánki Donát tanítványa lehetett és aki Brodszky szakmai pályájának első éveiben munkáját irányította, később pedig közvetlen munkatársaként részt vett valamennyi GanzJendrassik diesel motor szerkesztési és kísérleti munkájában.

Fiatal mérnökként a Ganz gyárban kezdett dolgozni, ahol szorgalmára és tehetségére hamar felfigyelt Jendrassik György és részt vett szinte valamennyi Ganz-Jendrassik Diesel-motor szerkesztési és kísérleti munkájában. Később a legjelentősebb motortípusok kifejlesztésében volt irányító szerepe. Jelentős része volt a repülőgépekben alkalmazott turbinatípus megszerkesztésében, részt vett az akkor még úttörőnek számító gázturbinák tervezési és kísérleti munkájában is. Elsőként vezette be a turbófeltöltők önjárásos vizsgálati módszerét, ezt az eljárást azóta is világszerte alkalmazzák.

A 30-as években a Ganz Waggon- és Gépgyár, de még a háborút követően az államosításig is nemzetközileg versenyképes, több esetben világhírű új megoldásokat felmutató konstrukciókkal jelent meg a piacon, amelyben Jendrassik György mellett Brodszky Dezsőnek is komoly szerepe volt.

Sajnos a háború után a kísérletek folytatására már nem voltak meg a feltételek, ennek is tudható be, hogy 1947-ben Jendrasssik György szakmai elképzeléseinek ellehetetlenülése miatt emigrált. Így Brodszky Dezsőre várt a GanzJendrassik motorok turbófeltöltésének megoldása. Brodszky volt az a kutató, aki elsőként vezette be a turbótöltők önjárásos módszerét, amit azóta is

Dr. Brodszky Dezső professzor az 1950-es és 1960-as évek egyik jelentős tanszékvezető professzora volt a Műegyetem Gépészmérnöki Karán.

Brodszky professzor 1973- ban vonult nyugdíjba. Brodszky Dezső professzor 1978. június 2-án hunyt el.

Forrás: Műegyetem EGYETEMTÖRTÉNETI FÜZETEK / A HŐERŐGÉPEK PROFESSZORA