Förster Nándor

2018.11.25

Förster Nándor élete és munkássága:

Förster Nándor Budapesten született 1852. aug. 1-én. Az elemi és reáliskolát Budapesten végezte, a politechnikumot Zürichben látogatta és ott szerezte diplomáját is. 1873. a Magyar Királyi Államvasutakhoz nevezték ki és szolgálattétel végett a budapesti főműhelybe osztották be. 1878. a Kassa-Oderbergi vasútnál működik, ahol csakhamar kitűnt lankadatlan szorgalmával és bátor kezdeményezéseivel; ezért szélesebb körű munkássággal bízták meg s 1880. vontatási helyettes főnök, 1881. a központi műszaki és műhely-szolgálati főnök lett.

1884. báró Kemény Gábor közmunka- és közlekedési miniszter biztosnak nevezte ki a vasúti felügyelőséghez, hol főképpen a vasúti gépészetet istápolta; Baross miniszter is méltányolta képességét s csakhamar főfelügyelővé tette s midőn a Magyar Királyi Államvasutak budapesti gépgyáránál és az evvel egybeolvasztott Diósgyőri Magyar Királyi Államvasutak Vas- és Acélgyárbanaz igazgatói állás megüresedett helyére nevezte ki 1890-ben.

E minőségében a két gyárat fokozatosan fejlesztette és tökéletesítette; Diósgyőrött az alakos acélöntés őalatta fejlődött fontos iparággá. A társadalmi életben is élénk részt vesz, mint agépgyártulajdonosok és gyárigazgatók klubjának elnöke. Kiváló érdemei elismeréséül a király 1893. a III. oszt. vaskorona-renddel tüntette ki.

1893. a III. oszt. vaskorona-rendje
1893. a III. oszt. vaskorona-rendje

Förster Nándor a Magyar Királyi Államvasutak Gépgyára igazgatójának megrendelésére 1911-1913 között épült meg a Kopeczek György, Hauszmann Alajos tanítvány építész tervezte ma is látható bérház Budapesten a Szilágyi Dezső tér 4 szám alatt.