Jogi útmutatás

2017.08.23

 Jogi útmutatás


A Vándor Vasúttörténeti Kiállítás "Megy a Gőzös"... honlapját a Vándor Vasúttörténeti Kiállítás "Megy a Gőzös"... továbbiakban: "Üzemeltető" működteti.

A Vándor Vasúttörténeti Kiállítás "Megy a Gőzös"... honlapja az Internet közcélú hálózatán a https://vvk2.webnode.hu oldalakon érhetők el. A https://vvk2.webnode.hu oldalak használatának megkezdésével valamennyi felhasználó ráutaló magatartással elfogadja az alábbiakban meghatározott felhasználási és adatvédelmi feltételeket és szabályokat. A https://vvk2.webnode.hu oldalak használata kizárólag ezen feltételeknek és szabályoknak megfelelően történhet!

1. SZERZŐI JOGOK

A https://vvk2.webnode.hu oldalak felületein található összes adat, leírás, tájékoztató szöveg, kép, valamint az oldal grafikai és technikai szerkezete, funkcióinak megvalósítási módja, az ezen oldalakon látható formában az Üzemeltető kizárólagos tulajdonát képezik. Ezek felhasználása a jogtulajdonos hozzájárulása nélkül a szerzői jogok megsértését jelenti és jogi következményeket von maga után. A másodközlésnek meg kell felelnie - többek között - a Polgári Törvénykönyv 2013. évi V. tv., a Büntető Törvénykönyv 2012. évi C. tv., a Szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv. és a Médiaszolgáltatásokról és a tömmegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. tv. vonatkozó rendelkezéseinek.

A honlap tartalmának szerzői joga (különös tekintettel a fényképekre) a tartalomszolgáltatót illeti meg, kivéve abban az esetben, ha a konkrét dokumentumban más forrás van feltüntetve, illetve a szerzői joggal kapcsolatban egyéb közlés történik. A tartalomszolgáltató által közzétett, harmadik személyek szellemi alkotásait (cikkek, tanulmányok) felhasználni kizárólag a Szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv. rendelkezései szerint lehetséges.

A https://vvk2.webnode.hu oldalak megjelenítésére, működésére, valamint a fenntartására vonatkozó műszaki, grafikai, szoftveres és egyéb megoldások, a https://vvk2.webnode.hu oldalakon feltüntetett, felhasznált és a https://vvk2.webnode.hu oldalakkal egyébként kapcsolatos adatok, információk, ikonok, logók, védjegyek, domain nevek és egyéb megjelölések a Magyarországon hatályos jogszabályok és nemzetközi szerződések és egyezmények által biztosított keretek között jogvédelemben részesülnek és azok tekintetében minden vagyoni jog kizárólag az Üzemeltetőt illeti.

3. A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA


Az Üzemeltető fenntartja a https://vvk2.webnode.hu oldalakon elhelyezett adatok bármikor és előzetes értesítés nélkül történő módosításának jogát. Jóllehet az Üzemeltető minden ésszerűen elvárható intézkedést megtesz annak biztosítása érdekében, hogy a https://vvk2.webnode.hu oldalakon található információk korrektek legyenek, de a pontosság nem garantálható és ezért az Üzemeltető semmilyen felelősséget nem tud és nem is vállal a https://vvk2.webnode.hu oldalakon elhelyezett adatok pontosságáért, teljességéért és érvényességéért. A https://vvk2.webnode.hu oldalak és az oldalakon elhelyezett minden információ és tartalom csak e formában és mindenfajta felelősség kizárásával nyújtott. A https://vvk2.webnode.hu oldalak más, a https://vvk2.webnode.hu oldalaktól teljesen független weboldalakra mutató linkeket is tartalmazhatnak.

Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a linkekben elhelyezett adatok pontosságáért, teljességéért és érvényességéért, valamint egyetlen harmadik személy vagy más jogalany weboldalára mutató link sem értelmezhető akként, hogy az Üzemeltető az adott személy vagy jogalany weboldalát, termékeit vagy szolgáltatásait forgalmazza, vagy azzal egyetért. Külső vagy más weboldalakra Ön mindig saját kockázatára csatlakozik. E más weboldalak megbízható és bizalmas módon történő használatáért az Üzemeltető semminemű felelősséget nem vállal.

2017. augusztus 23.